×
หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา

บริษัท ท็อปออร์กานิกโปรดักส์แอนด์ซัพพลายส์ จำกัด
- ก่อตั้งบริษัทในปี พ.ศ. 2545 เพื่อการส่งออกสินค้าอินทรีย์ ไปยังตลาดทั่วโลก และดูแลประสานงานโครงการข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ซึ่งได้ถูกริเริ่มขึ้นโดยบริษัทในเครือ เมื่อปี 2534 ภายใต้ชื่อโครงการข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เชียงราย-พะเยา ซึ่งเป็นนาข้าวอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสากลเป็นแห่งแรกของประเทศไทย - สินค้าผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล
- บริษัทฯ สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการรวมกลุ่ม ผลักดันให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรอินทรีย์ และขยายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
-
บริษัทฯ พยายามคิดค้นและพัฒนาสินค้าอินทรีย์ใหม่ๆ ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ Capital Organic  เราภูมิใจที่ธุรกิจของเราได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือเกษตรกร สังคมและระบบนิเวศ